post image

Seçim ve Konumlandırma

SEÇİM ve KONUMLANDIRMA

 
Fiziksel koruma tertibatlarından, makineye erişimi (bakım-ayar vs sebebiyle) kontrol altına almak için kilitleme tertibatları kullanılmaktadır. Ayrıca kilitleme tertibatıyla birlikte kullanılan fens sistemlerini doğru konumlandırmak için bazı hesaplamalar yapılmaktadır
 
 
Güvenlik Fens Sistemleri90

Fens Kapı Sistemleri95

Güvenlik Kapı Kolu Seti95

Güvenlik Otomasyonu95

  • Paylaş :